ที่เที่ยวทั่วไป ภาคกลาง

รวม ที่เที่ยวลพบุรี สถานที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ที่เที่ยวใกล้กรุงอีกแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ หากมีเวลาว่างต้องแวะเวียนไปเที่ยวชมให้ได้เลย นั่นก็คือ เมืองลพบุรี นับว่า ที่เที่ยวลพบุรี นั้นมีสถานที่หลากหลาย โดยหลายจุดเที่ยวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ  จึงอยากแนะนำให้กับทุกคน ได้ไปตามที่เที่ยวลพบุรี เพื่อชมความสวยงามกับเหล่าอารยธรรมและศิลปะโบราณที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

แนะนำ ที่เที่ยวลพบุรี เด็ดๆ

ที่เที่ยวลพบุรี
  1. พระปรางค์สามยอด

สถานที่แรกนี้เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นจังหวัดลพบุรีกันเลย เป็นปราสาทเรียงกันสามยอด มีอายุยาวนานหลายร้อยปี แรกเริ่มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธพุทธ ซึ่งครั้งแรกที่ถูกสร้างเป็นช่วงนิกายวัชรยาน โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอม ที่คล้ายกับปราสาทบายน มีการสร้างขึ้นด้วยศิลาแลงเป็นหลัก และมีการตกแต่งด้วยลวดลายประดับต่างๆ ซึ่งปราสาทไม่ได้มีส่วนเชื่อมเข้าด้วยกัน แต่เมื่อภายหลังต่อมา ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่  เมื่อเข้าสู่ช่วงนิกายเถรวาท พระปรางค์สามยอดก็ได้มีส่วนที่เชื่อมให้ทั้งสามนั้นสัมพันธ์กัน ด้วยมุกกะสัน ที่เป็นทางเดินเชื่อมปราสาทกันไว้ทั้งสามยอด 

บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ที่เที่ยวลพบุรี
  1. บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 

ซึ่งมีชื่อเดิมคือ คอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นทูตชาวฝรั่งเศสกลุ่มแรก ที่เข้ามายังกรุงศีอยุธยา ด้วยความที่เป็นผู้มีความรู้ทางการค้าและการสื่อสารภาษาต่างๆ จึงได้เข้ารับตำแหน่งทำงานเกี่ยวการค้าระหว่างประเทศ และต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็น เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ และได้รับพระราชทานบ้านพัก ก็คือสถานที่แห่งนี้นั่นเอง 

ลักษณะของบ้านมีความเป็นสไตล์ยุโรป ภายในบริเวณมีทั้งอาคารขนาดใหญ่แต่เหลือเพียงบางส่วน แต่เป็นส่วนที่ได้เห็นลักษณะศิลปะ เช่น ซุ้มประตู และทางขึ้นบันได นอกจากนี้ก็ยังตรงที่เป็นโบสถ์คริสต์อีกด้วย 

วังนารายณ์
  1. วังนารายณ์

หรือมีชื่อเต็มว่า พระนารายณ์ราชนิเวศน์ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังโบรา ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของกรุงศรีอยุธยา โดยมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรละโว้และความเจริญรุ่งเรือง โครงสร้างของวังนารายณ์ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน  เขตแรกคือพระราชฐานชั้นนอก เป็นส่วนที่มีตึกรับรองทูตจากดินแดนต่างประเทศ ห้องพระคลังเก็บสินค้า และตึกพระเจ้าเหา ต่อมาคือเขตพระราชฐานกลาง ซึ่งมีอาคารของพระที่นั่งพิมานมงกุฎ เป็นเก็บและแสดงวัตถุโบราณต่างๆ และสุดท้ายเป็นส่วนของเขตชั้นใน ประกอบด้วยพระที่นั่งของพระนารายณ์มหาราช ชื่อว่า สุทธาสวรรย์  เรียกได้ว่ามาที่นี่ได้เที่ยวชมอย่างเต็มอิ่มกันเลย

หากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลที่เที่ยวทะเล หรือจุดชมวิวที่ดีที่สุดในเชียงรายก็ต้องไปที่ “ดอยผาตั้ง” เท่านั้น! อย่าลืมติดตามได้เพิ่มเติมอีกที่ somewhere-in-the-middle.com

Back To Top