วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ภาคเหนือ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกท่าน ให้ความเคารพและนับถือมากที่สุด ก็ต้องเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด ที่ใครได้มาเยือนแล้วไม่ได้ไปสัมผัส ก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง นอกจากคุณจะได้ไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองครอบครัวแล้ว ยังพบกับความงามที่วิจิตรอลังการ ของศิลปะสมัยล้านนาที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ นั้นตั้งอยู่บนดอยสุเทพไม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก Google

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ที่มาเยือนจะพบกับพระธาตุที่เป็นเจดีย์ทรงเชียงแสนลักษณะสิบสองเหลี่ยม มีฐานที่สูงปิดทองถึง 2 ชั้น รองรับบัวลูกแก้วทั้งคว่ำและหงาย ตรงกลางเป็นลักษณะบัวใหญ่และเล็กวางไล่ระดับ ส่วนด้านบนเป็นยอดแหลมสูงตระหง่าน และยังฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน ไม่ว่าใครที่มาสักการะและอธิษฐานขอพรจากพระธาตุแห่งนี้ ก็จะมีความสำเร็จตามที่ได้กล่าวไว้ทุกประการ

ตำนานและความเชื่อของแหล่ง ท่องเที่ยว วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตามตำนานแหล่ง ท่องเที่ยว แห่งนี้เล่าไว้ว่า ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไว้บนหลังช้างมงคล โดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ส่งทำพิธีตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายขึ้นว่า ภาพช้างมงคลเชือกนี้ไปหยุดลง ณ ตำแหน่งใดขอทราบพระธาตุขึ้นไว้ ณ ที่ตรงนั้น ช้างมงคลเชื่อดังกล่าวได้เดินทางมาอยู่ตรงบนยอด ดอยสุเทพ ก่อนที่จะล้มลง ดังนั้นจึงมีรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดดอยสุเทพแห่งนี้ หลังจากนั้นก็มีการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมมาโดยตลอด สำหรับความเชื่อและวิธีสักการะองค์พระธาตุนั้น จะต้องเตรียมข้าวตอกดอกไม้และธูปเทียนให้พร้อม แล้วเดินเวียนขวาเป็นจำนวน 3 รอบ พร้อมกับกราบนมัสการพระธาตุ ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา จากนั้นก็ไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านนั้นก็จะมีอานิสงส์แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการขึ้นไปบนพระธาตุนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี นั่นก็คือการเดินผ่านบันไดนาคขึ้นไป ซึ่งมีทั้งหมด 360 ขั้น ส่วนอีกวิธีการก็คือสามารถขึ้นรถรางที่มีให้บริการอยู่ตลอดเวลา สำหรับคุณไม่สามารถสะดวกที่จะเดินขึ้น ที่ไหนสวย ที่ไหนน่าเที่ยว

วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระบรมสารีริกธาตุ

นอกจากนี้สำหรับใครที่มา ท่องเที่ยว ที่พระธาตุดอยสุเทพนี้แล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเชียงใหม่ครบนับถือ และกราบไหว้อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ที่ถือว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนา ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ สามารถเข้ามากราบไหว้ เพื่อเป็นความสิริมงคล และขอพรให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ก่อนขึ้นไปเยี่ยมชมพระธาตุที่อยู่ด้านบน

Latest Posts

Back To Top