ที่เที่ยวทั่วไป ภาคกลาง

“วัดขุนอินทประมูล” ที่เที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ไฮไลต์สุดงดงาม

พาทุกย้อนอดีตเข้าสู่ความงดงามของโบราณสถานกันที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งที่นี่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด รวมถึงหากเรานึกถึงพระนอนของประเทศไทย ก็จะต้องมากันที่ วัดขุนอินทประมูล กันเลย นับเป็นคุณค่าชองประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ที่ตกทอดจนถึงปัจจุบันให้เราทุกคนได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประติกรรม มาทำความรู้จักวัดขุนอินทประมูล กันมากขึ้นด้วยสิ่งน่าสนใจเหล่านี้เลย

วัดขุนอินทประมูล

ประวัติ วัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยู่ที่เขตทุ่งโพธิ์ทอง ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีประวัติความเป็นมา คือ เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถือว่ามีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก โดยพิจารณาที่ซากอิฐแนวเขตที่มีความยิ่งใหญ่ ซึ่งตามประวัตินั้นเล่าว่า ขุนอินทประมูล ได้ยักยอกเงินหลวงเพื่อมาสร้างวัดแห่งนี้ แต่ครั้นเมื่อถูกสอบถามถึงที่มาที่ไป ขุนอินทประมูลก็ไม่ยอมบอกความจริง ซึ่งอาจมีความเชื่อว่าหากบอกแล้ว จะไม่ได้บุญกุศลที่ตั้งใจไว้ จึงเป็นเหตุให้ถูกลงโทษจนเสียชีวิต เมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ โดยมีลักษณะนอนคว่ำหน้าและมือถูกมัด เท้าถูกมัด ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล เป็นที่ประดิษฐานพระนอน หรือพระพุทธไสยาสน์ มีชื่อว่า พระศรีเมืองทอง ถือว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ของประเทศไทยเป็นอันดับสอง รองจาก พระนอนวัดบางพลีใหญ่ ลักษณะองค์พระมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแต่เดิมที พระพุทธไสยาสน์นี้ ได้ประดิษฐานภายในวิหาร แต่เกิดเหตุไฟไหม้จนเป็นปรักหักพัง คงเหลือบริเวณพระนอนที่อยู่กลางแจ้งตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ที่วัดขุนอินทประมูล ก็มีพระมหากษัตริย์ไทย ได้เสด็จมาสักการบูชา ณ วัดแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทั้งมานมัสการและอีกครั้งกับการเสด็จมาถวายผ้ากฐิน 

นอกจากนี้บริเวณพระนอน ภายในวัดขุนอินทประมูลก็ยังมีอีกหลายขุดสำคัญน่าชม เช่น ซากสถาปัตยกรรมโบราณ เป็นวิหารหลวงพ่อขาว เหลือเป็นฐานและส่วนของผนัง และมีพระพุทธรูปประดิษฐานภายใน ถัดมาคือ พระอุโบสถอันสวยงามพร้อมด้วยลิฟต์ เพื่อประชาชนที่มาสักการะบูชา ซึ่งมีพระประธาน คือ พระพุทธมงคลจินดาพลบพิธ และยังจิตกรรมฝาผนังอันงดงาม ถูกสร้างสรรค์อย่างประณีต

หากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลการที่เที่ยวทะเล หรือรู้หรือไม่? ทำไมเราถึงต้องเลือกมาหา ที่เที่ยวในกรุงเทพ กันด้วย อย่าลืมติดตามได้เพิ่มเติมอีกที่ somewhere-in-the-middle.com

Back To Top